Skip to content ↓

Nasz zespół

Członkowie Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w AGH:

Imię i Nazwisko Jednostka organizacyjna
prof. dr hab. inż. Manuela Reben, przewodnicząca Zespołu Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH Wydział Metali Nieżelaznych
dr hab. inż. Grzegorz Lenda, prof. AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. Maciej Capiński Wydział Matematyki Stosowanej
dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
dr inż. Paweł Schmidt Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Małgorzata Wilk, prof. AGH Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
dr hab. inż. Barbara Kowal, prof. AGH Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
dr Karol Dąbrowski Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
dr hab. inż. Małgorzata Danek Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Damian Rybicki, prof. AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
dr Kinga Sekerdej Wydział Humanistyczny
dr inż. Katarzyna Lejda Wydział Energetyki i Paliw
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński Wydział Odlewnictwa
dr inż. Sławomir Ziółkowski Wydział Zarządzania
dr inż. Ada Brzoza-Zajęcka Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
mgr inż. Ewelina Kowalewska Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AGH

W pracach zespołu w charakterze opiniodawczo-doradczym uczestniczą:

Imię i Nazwisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Lidia Krawentek Dyrektor Centrum Obsługi Nauki
mgr inż. Agnieszka Gajek Kierownik Działu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Davassi Centrum Spraw Pracowniczych
mgr Katarzyna Wrzoszczyk Centrum Komunikacji i Marketingu

Stopka