Przejdź do treści Przejdź do stopki

HRS4R

AGH przystępuje do działań wdrażających Kartę i Kodeks. Jest to proces ciągły, który wymaga regularnej ewaluacji i doskonalenia działań uczelni.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych zostały opublikowane przez Komisję Europejską w 2005 r. To jedne z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Adresowane są do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Instytucje, które wdrażają Kartę i Kodeks i dostosowują własne zasady do zaleceń obu dokumentów, otrzymują od Komisji Europejskiej wyróżnienie „HR Excellence in Research”. Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Wdrażanie Karty i Kodeksu w AGH

Strategia HR4R AGH  

(plik do pobrania; wersja uzupełniona, tekst ujednolicony – marzec 2024)

 

Czym jest Europejska Karta Naukowca?

Europejska Karta Naukowca (European Charter for Researchers) opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Czym jest Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych ?

Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

Stopka