Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wdrażamy standardy Human Resources for Researchers

Wdrażamy standardy Human Resources for Researchers

Na mocy Zarządzenia nr 59/2023 Rektora AGH uczelnia rozpoczęła wprowadzenie „Strategii HR4R AGH”, czyli planu działań w zakresie wdrożenia w uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca (Karty) i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (Kodeksu).

Opracowana na lata 2023–2025 strategia zawiera szczegółowy plan działań ze wskazaniem uczelnianych organów i/lub jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
Konsekwentna realizacja Strategii pozwoli na skuteczne wdrożenie zasad Karty i Kodeksu, co przyczyni się do poprawy warunków pracy naukowców oraz rozwoju nauki w AGH.

„Strategię HR4R AGH” przygotował Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w AGH. Zespół podejmuje kluczowe decyzje dotyczące strategicznych kierunków działań przewidzianych do realizacji. W skład Zespołu weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów.

Dokument został przekazany do oceny Komisji Europejskiej. Stanowi to kluczowy etap w procesie ubiegania się o wyróżnienie HR Excellence in Research. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem (plik pdf).

Stopka